ansoddair; dedwydd, hapus, wrth eich bodd.

Due to a family emergency we will not be able to process your orders from our site for the foreseeable future. We sincerely apologise for this inconvenience.

Manylion cyfrif newydd

Trwy agor cyfrif gyda ni bydd prynu nwyddau’n broses llawer cynt y tro nesaf (dim angen llenwi’r blychau byth eto) a gallwch weld cofnod o archebion y gorffennol hefyd. Does dim rhaid i chi agor cyfri: os nad ydych am wneud, dewiswch ‘Talu heb agor cyfri’ wrth orffen y broses siopa. Os ydych yn dewis agor cyfrif Bodlon, llenwch y blychau isod os gwelwch yn dda. PWYSIG: rhaid defnyddio’r un cyfeiriad sydd gan eich banc neu sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer eich cyfrif Paypal. Mae angen llenwi bob bocs sy’n dangos seren, ‘*’.

 
Cyfeiriad ebost *
Cyfrinair newydd *
Ailadrodd cyfrinair *
Enw cwmni
Teitl
Enw *
Cyfenw *
Cyfeiriad Llinell 1 *
Cyfeiriad Llinell 2
Tre/Dinas *
Sir *
Gwlad
Côd post/Zip *
Ffôn *
Facs
Nature of Business (if trade)
Website address (if trade)
 Cadwch mi ar eich rhestr bostio
Rhowch y geiriau gyferbyn