ansoddair; dedwydd, hapus, wrth eich bodd.

Due to a family emergency we will not be able to process your orders from our site for the foreseeable future. We sincerely apologise for this inconvenience.

{article.extrafields.name {article.extrafields.name {article.extrafields.name {article.extrafields.name

Amdanom Ni

Ar hyd y chwe mlynedd diwethaf, mae Bodlon wedi bod ar flaen y gad yn newid y modd y mae pobl ar draws y byd wedi dod o hyd i nwyddau Cymraeg a Chymreig a’u prynu. Tra bod ansawdd a tharddiad ein nwyddau’n holl bwysig, mae gwreiddioldeb y dylunwaith yr un mor hanfodol. Y man cychwyn i Bodlon oedd ein hawydd i arddangos hamperi o’r cynnyrch Cymreig gorau a fyddai’n cael eu gwerthu ar draws y byd. Roeddem yn ddigon hyderus y gallai cyhwysion gorau Cymru sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda chynnyrch o unrhywle yn y byd. O’n ni’n iawn.

Y ffydd yma yng Nghymru, a’n tueddiad i edrych allan yn hyderus ar y byd, sydd wedi sbarduno esblygiad Bodlon. Roeddwn am brofi y gallai nwyddau cyfoes Cymraeg gystadlu’n erbyn dylunwaith dda ar draws Glawdd Offa a thu hwnt. Felly os ydych yn chwilio am glustogau neu am grochenwaith, am boster neu am besto, a ble bynnag rydych chi’n byw – yn Llundain neu yn Llandeilo – mae’n siŵr y dewch o hyd i rywbeth fan hyn a all weddnewid eich tŷ a’i wneud yn gartref.